FIRMAST

25 aastat kogemusi

Abestock omab üle 20 aasta kogemust

2014 – ABESTOCK TEEB LÄBI SUUREMA REORGANISEERIMISE

Senise viie müügidivisjoni asemel saab olema neli. NEST Kaubanduse baasil moodustatakse täiesti uus müügidivisjon T Kaubandus (T tuleb sõnast toit), kes hakkab tegelema toidu- ja lemmikloomakaupadega. G Kaubandus liidetakse SAFO Kaubandusega, kes hakkab tegelema esmatarbekaupadega. Reorganiseerimine ei puuduta VIO Kaubandust ja International SMD-d.

2013 — ABESTOCK ALUSTAB KOOSTÖÖD DE’LONGHI-GA
Jätkatakse Braun kaubamärgi esindamist (P&G müüb Braun kodumasinate litsentsi De’Longhile) ja saadakse Ariete kaubamärgi esindusõigused Balti riikides.

2003 - 2012

2012 – KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM ISO 9001 NÕUETELE VASTAVAKS

AbeStock on alustanud kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamisega ISO 9001 nõuetele vastavaks ning ettevalmistustega sertifitseerimiseks.

2011 – PROCTER & GAMBLE ESINDUSÕIGUSED BALTI RIIKIDES

Kõige olulisemaks sündmuseks on Procter & Gamble´i otsus valida AbeStock AS oma esindajaks kõigis kolmes Balti riigis kaubamärkide Braun, Duracell ja Oral-B osas. Esmatarbekaupade edasimüügiõigus Eestis siirdub AbeStockilt Leedu ettevõttele Sanitex.

2009 – 2010 TOOTEPORTFELLI LAIENDAMINE

2009. aastal alustab AbeStock koostööd Nestle Purinaga lemmikloomatoitude ja Horizon Tissue-ga pabertoodete turustamiseks Eestis. Aasta hiljem sõlmitakse leping Estrella-ga.

2007 – PROCTER & GAMBLE AMETLIK EDASIMÜÜJA EESTIS

Kõige olulisemaks sündmuseks on maailmas nr.1 esmatarbekaupade firma Procter & Gamble´i otsus valida AbeStock AS oma ametlikuks edasimüüjaks Eestis.

2003 – 2006

Toimub firma stabiilne areng, arendatakse välja väikestele kauplustele spetsialiseerunud müügiüksus.

1992 - 2002

2002 – MUUDATUSED FIRMA STRUKTUURIS
Abestock jaguneb kolmeks iseseisvaks firmaks — logistikadivisjonist saab Agora Logistika AS ning administreerivad üksused moodustavad Modera Consulting OÜ. Müügiorganisatsiooni nimeks jääb endiselt ABESTOCK, töötajate arv väheneb 65ni. Logistikafirmas töötab nüüd 35 ja administreerimise- ja infotehnoloogia firmas 17 töötajat.

2000 – 2001
Toimub firma stabiilne areng, tõuseb firma efektiivsus ja pakutavate teenuste kvaliteet.

1999 – JOOKIDE PROJEKT
Aasta algusest käivitub Jookide projekt. Alates 1999. aasta suvest lisandus AbeStocki kooseisu Nestle kaupu müüv divisjon.

1998 – G KAUBANDUS SAAB ISESEISVAKS DIVISJONIKS
Alates 1998. aastast tegutseb firma AbeStock AS-i nime all. Senistele divisjonidele on lisandunud uus seni projektina tegutsenud «Gillette”. 1996 -1997. aasta struktuuri- ja töökorralduse muudatuste tulemusena väheneb firma personali arv 138 töötajale. Prioriteetidele lisandus nüüd firmakultuuri uuendamine ning meeskondade vahelise sünergia saavutamine.

1997 – KONTSERNI PIKAAJALISTE EESMÄRKIDE VÄLJATÖÖTAMINE
Firma kanti „AbeStocki» nime all Äriregistrisse ning anti esimesele kauplusele logistika andmebaasi kasutajaõigused. Lisaks müügi- ja marketingifirmade meeskondade tuntavale arengule iseloomustasid seda aastat ka logistikadivisjoni teenuste arendamine, kolmandate isikute teenindamise alustamine ning filiaalide likvideerimine.
Piirkondliku klienditeeninduse ning krediidijuhtimise kvaliteedi tõstmiseks loodi kommerts- ja logistikateenuste divisjoni koosseisu klienditeeninduse juhtide ning krediidijuhtide ametikohad. Firma kooseisu lisandus uus Unileveri toidukaupu müüv divisjon.

1996 – TEINE REFORMIMINE
Et säilitada firma positsiooni hulgimüügiturul, leidsid 1996. aastal Abe Rahvusvahelises AS-is aset märkimisväärsed muudatused organistatsiooni struktuuris ja töökorralduses. Koostöös Chris Noonaniga töötati välja organisatsiooni struktuur ning tegevuspõhimõtted. Firmas tehti aktiivselt marketingi- ja müügialast koolitust. Käivitus ka klient-server andmebaas.
Reformimise käigus moodustati kontsern, millega jaotus kommerstegevus neljaks müügi-, marketingi- ja distributsioonidivisjoniks – ABE Kaubandus, ABC Kaubandus, SAFO Kaubandus ning VIO Kaubandus. Muudatuste peamine eesmärk oli tõsta müügipersonali kompetenstsust ning professionaalsust kõrgemale tasemele.

1995 – STABILISEERIMINE
AbeStock avas uue kontori – Abe Ärikeskuse. Samuti valmis senise lao kõrvale firma uus keskladu, mis oli eelmisest 1000 m² võrra suurem. Alustati erastatud hoonete renoveerimist ning klient-server andmebaasi projekteerimist. Lisaks arendati keeruka organisatsiooni juhtimist. Aasta lõpus töötas firmas üle 190 töötaja.

1994 – ESIMENE REFORMIMINE
Aasta võtmesõnad olid esimene organisatsiooni reformi läbiviimine ning firma kapitali mitmekordne kasvatamine. Firma omakapitali suurendati viiekordselt (ühe miljoni eesti kroonini) ning erastati lao- ja büroohoone. Abe Rahvusvaheline AS oli eelnevate aastate suure tööga jõudnud väljaarendatud hulgimüügivõrguni. Nüüd tegutses Eesti suuremates linnades 10 ladu ning cash & carry-tüüpi kauplus-ladu, mis varustasid ühtlasi ka ümberkaudseid regioone. Lisaks hulgimüügikeskustele kuulusid firmale ka jaemüügikauplused. Samuti alustati tol aastal infosüsteemi prototüübi juurutamist. 1994. aastal saavutas Abe Rahvusvaheline AS teise koha samas valdkonnas tegutsevate Eesti hulgimüügifirmade hulgas.

1993 – LAIENEMINE
AbeStocki tegevus arenes jõudsalt, nii rajati kuues Eesti suuremas linnas Abe Rahvusvahelise AS-i filiaalid ning laiendati tuntud kaubamärkide müüki. Saavutusterohke aasta krooniks oli II koht Eesti Edukate TOP 100 edetabelis.

1992 – ALGUS
Toidu- ja esmatarbekaupade maaletoomise ja hulgimüügiga tegeleva Abestocki kaubamärk sai alguse 1992. aastal, kui asutati Eesti-Iiri kapitalil põhinev Abe Rahvusvaheline AS.