PAR FIRMU

25 Gadu pieredze

Abestock omab üle 20 aasta kogemust

2014 – ABESTOCK GOES THROUGH A WIDE-SCALE REORGANIZATION

The current five sales divisions will be replaced with four. Work begins in a new division T Trading (T is fot Toit – food) that is set up in place of Nest Trading and will deal with food and pet products. G Trading department will merge with Safo and will sell near food. Reorganization does not affect trade and VIO Trade and International SMD departments.

2013 – ABESTOCK STARTS COLLABORATION WITH DE’ LONGHI

Abestock continues representing the BRAUN trademark (P&G sells BRAUN trademark licence to De’Longhi) and we receive the representing rights to Ariete brand in the Baltics.

2003 - 2012

2012 – KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA ATBILSTOŠI ISO 9001 PRASĪBĀM

„AbeStock” ir ķēries pie kvalitātes vadības sistēmas attīstīšanas, lai tā atbilstu ISO 9001 prasībām, kā arī pie sertificēšanas sagatavošanas darbiem.

2011 – PROCTER & GAMBLE PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS BALTIJAS VALSTĪS

Vissvarīgākais notikums ir Procter & Gamble lēmums izvēlēties AS AbeStock par prečzīmju Braun, Duracell un Oral-B pārstāvi visās trīs Baltijas valstīs. Pirmās nepieciešamības preču tālākpārdošanas tiesības Igaunijā pāriet no AbeStock Lietuvas uzņēmumam Sanitex.

2009 – 2010 PRODUKTU PORTFEĻA PAPLAŠINĀŠANĀS

2009. gadā AbeStock uzsāk sadarbību ar Nestle Purina un Horizon Tissue par mājdzīvnieku barības un papīra produkcijas tālākpārdošanu Igaunijā. Gadu vēlāk tiek noslēgts līgums ar Estrella.

2007 – PROCTER & GAMBLE OFICIĀLAIS TĀLĀKPĀRDEVĒJS IGAUNIJĀ

Svarīgākais notikums ir pirmās nepieciešamības preču uzņēmuma nr. 1 pasaulē Procter & Gamble lēmums izvēlēties AS AbeStock par savu oficiālo tālākpārdevēju Igaunijā.

2003 – 2006

Notiek uzņēmuma stabila attīstība, attīstās pārdošanas vienība, kas specializējas uz maziem veikaliem.

1992 - 2002

2002 – IZMAIŅAS UZŅĒMUMA STRUKTŪRĀ
Abestock sadalās trīs patstāvīgos uzņēmumos – no loģistikas nodaļas izveidojas AS Agora Logistika un administrējošās vienības veido OÜ Modera Cosulting. Pārdošanas organizācijas nosaukums paliek ABESTOCK, darbinieku skaits samazinās līdz 65. Loģistikas uzņēmumā tagad strādā 35 darbinieki un administrēšanas un infotehnoloģijas uzņēmumā – 17 darbinieki.

2000 – 2001
Notiek uzņēmuma stabila attīstība, paaugstinās uzņēmuma efektivitāte un piedāvājumu pakalpojumu kvalitāte.

1999 – DZĒRIENU PROJEKTS
Gada sākumā tiek palaists Dzērienu projekts. 1999. gada vasarā AbeStock sastāvam pievienojas nodaļa, kas pārdod Nestle preces.

1998 – G TIRDZNIECĪBA KĻŪST PAR PATSTĀVĪGU NODAĻU
Kopš 1998. gada uzņēmums darbojas ar nosaukumu AS AbeStock. Līdzšinējām nodaļām pievienojas jauns projekts, kas līdz šim nodarbojies ar „Gilette”. 1996.–1997. gadu struktūras un darba organizācijas izmaiņu rezultātā samazinās uzņēmuma personāla lielums – līdz 138 darbiniekiem. Prioritātēm pievienojas uzņēmuma kultūras atjaunošana, kā arī komandu savstarpējās sinerģijas sasniegšana.

1997 – KONCERNA ILGTERMIŅU MĒRĶU IZSTRĀDĀŠANA
Uzņēmums tiek reģistrēts Komercreģistrā ar nosaukumu „AbeStock”, kā arī pirmajam veikalam ir izsniegtas loģistikas datu bāzes lietotāja tiesības. Papildus pārdošanas un mārketinga uzņēmumu komandu jūtamajai attīstībai šo gadu raksturo arī tādi fakti kā loģistikas nodaļas pakalpojumu attīstība, trešo personu apkalpošanas uzsākšana, kā arī filiāļu likvidācija. Reģionālās klientu apkalpošanas un kredītu pārvaldīšanas kvalitātes paaugstināšanai loģistikas un komercpakalpojumu nodaļā izveido klientu apkalpošanas vadītāja, kā arī kredītu vadītāju darba vietas. Uzņēmuma sastāvam pievienojas jauna nodaļa, kas pārdod Unilever pārtikas preces.

1996 – OTRĀ REORGANIZĀCIJA
Lai saglabātu uzņēmuma pozīciju vairumtirdzniecības tirgū, 1996. gadā akciju sabiedrībā Abe Rahvusvaheline notiek ievērojamas izmaiņas organizācijas struktūrā un darba organizācijā. Sadarbībā ar Krisu Noonanu (Chris Noonan) tiek izstrādāta organizācijas struktūra un darbības pamatprincipi. Uzņēmumā aktīvi notiek apmācības mārketinga un pārdošanas jomā. Darbību uzsāk arī klientu servera datu bāze. Reorganizācijas gaitā izveidojas koncerns, un līdz ar to komercdarbība tiek sadalīta četrās pārdošanas, mārketinga un tālākpārdošanas nodaļās – ABE Tirdzniecība, ABC Tirdzniecība, SAFO Tirdzniecība, kā arī VIO Tirdzniecība. Izmaiņu galvenais mērķis ir paaugstināt pārdošanas personāla kompetences un profesionalitātes līmeni.

1995 – STABILIZĀCIJA
AbeStock atver jaunu ofisu – Abi Komerccentrs. Blakus līdzšinējai noliktavai ir gatava uzņēmuma jaunā centrālā noliktava, kas ir par 1000 m² lielāka nekā iepriekšējā. Ir uzsākta privatizēto telpu renovācija un klientu servera datu bāzes projektēšana. Papildus attīstās sarežģītās organizācijas pārvaldība. Gada beigās firmā strādā vairāk nekā 190 darbinieki.

1994 – PIRMĀ REORGANIZĀCIJA
Gada atslēgas vārdi ir pirmās organizatoriskās reformas īstenošana un uzņēmuma kapitāla daudzkārtīgs pieaugums. Uzņēmums pašu kapitālu palielina pieckārtīgi (līdz vienam miljonam Igaunijas kronu) un privatizē noliktavas un ofisa telpas. AS Abe Rahvsvaheline iepriekšējo gadu lielā darba rezultātā kļūst par attīstītu vairumtirdzniecības tīklu. Tagad Igaunijas lielākajās pilsētās darbojas 10 noliktavas un „cash & carry” tipa veikali-noliktavas, kas apgādā arī apkārtējos reģionus. Papildus vairumtirdzniecības centriem uzņēmumam pieder arī mazumtirdzniecības veikali. Šajā gadā ir uzsākta arī infosistēmas prototipa ieviešana. 1994. gadā AS Abe Rahvusvaheline sasniedz otro vietu šajā nozarē Igaunijā strādājošo vairumtirdzniecības uzņēmumu vidū.

1993 – PAPLAŠINĀŠANĀS
AbeStock darbība veiksmīgi attīstās. Sešās Igaunijas lielākajās pilsētās nodibina AS Abe Rahvusvaheline filiāles, kā arī paplašina pazīstamo prečzīmju pārdošanu. Sasniegumiem bagāta gada rezultāts ir II vieta Igaunijas Sekmīgo TOP 100 reitingā.

1992 – SĀKUMS
Abestock prečzīme, kas strādā ar pārtikas un pirmās nepieciešamības preču importu un vairumtirdzniecību, uzsāk darbību 1992. gadā, kad tiek nodibināta uz Igaunijas–Īrijas kapitāla balstītā AS Abe Rahvusvaheline.