detsember 19, 2018

Muudatuste aasta 2018

AbeStock pööras arengus uue lehekülje, et senisest rohkem panustada ettevõtte tulevikku ja paremini kohaneda muutuva majanduskeskkonna trendidega. Sellega seoses tehti muudatusi varasemates rollides ja kaasati uusi inimesi, plaanide ellu viimiseks. uunis liitus nõukoguga Mart Vips, septembri lõpus hakkas nõukogu tööd juhtima Ago Raudsepp ning alates septembrist alustas AbeStock uue tegevjuhina tööd Margus Leiar. Margusel on laialdane töökogemus FMCG sektoris Baltikumis ja Eestis, omades enam kui 20 aastast müügi- ning juhtimise kogemust rahvusvahelistes korporatsioonides nagu Colgate-Palmolive ja MARS. Margus toob endaga kaasa laialdase rahvusvahelise tarnijapoolse töökogemuse, omades samas ka head arusaama kohaliku hulgi- ning  jaekaubanduse strateegiatest.